een inventarisatie

 

Voorbereiding symposium

'Een nieuwe toekomst voor kleurrijk glas'. Het symposium vond plaats In de voormalige GZG kapel van het Jeroen Bosch ziekenhuis te 's-Hertogenbosch op 13 september 2008.

Een presentatie over de inventarisatie, de fotografie en reconstructie van de glas in lood panelen van Marius de Leeuw in samenwerking met glasbewerkingsbedrijf Brabant bv en architect EGM. "Elk kunstwerk heeft een engel nodig".

 

De Inventarisatie

In september 2006 werd een start gemaakt met de voorbereidingen. In een schuur in Helvoirt stonden de glas-in-lood panelen willekeurig gestapeld tegen een wand. Verder waren er de metalen frames waarin de panelen destijds zijn opgehangen en drie schuifdeuren, voorzien van glas-in-lood.

 


 

 


 

 

De fotografie

In vijf fotosessies zijn er in totaal 187 foto's gemaakt van de glas-in-lood panelen. Elk glas-in-lood paneel is voorzichtig op een lichtbak geplaatst. Van bovenaf is elk paneel gefotografeerd. De afmeting van de meeste panelen was 132 cm breed en 90 cm hoog. Maar er werden ook afwijkende formaten aangetroffen.

 

De reconstructie

Bij het fotograferen is elk paneel beoordeeld op breuken en beschadigingen. Voor de registratie hiervan is gebruik gemaakt van coordinaten (A t/m I en 1 t/m 13). Na het fotograferen is elk paneel voorzien van een nieuwe codesticker. 

Alle panelen zijn gereconstrueerd naar de twee oorspronkelijke gevelramen (totaal 182 panelen: elk raam 91 panelen) van Marius de Leeuw van de voormalige Carolus kapel (1965).


 

Geen code 0121

Bij de reconstructie zijn uiteindelijk alle panelen (182 !) als een grote puzzel bijeen gelegd. Ook de panelen zonder code, zoals dit paneel dat onderdeel was van het oorspronkelijke raam 'De schepping der Aarde' (1965) van Marius de Leeuw. Dit paneel was ook onderdeel van de tweede bestemming (1989) in de Maria Reginakerk in Boxtel. Als derde en laatste bestemming is dit paneel in 2011 gebruikt in het grote gevelraam van de kapel van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

 

Paneel A41

Dit paneel was onderdeel van de oorspronkelijke raampartij 'De Schepping der Aarde' (1965) van Marius de Leeuw uit de voormalige Carolus kapel in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Na sluiting van deze locatie heeft het paneel in 1989 een tweede bestemming gekregen in de Maria Reginakerk in Boxtel. Hier was het onderdeel van het raam aan de Zuidzijde van deze kerk. 

In 2011 kreeg dit paneel als derde en laatste bestemming het grote gevelraam in de kapel van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

 

Paneel B14

Dit paneel was onderdeel van de oorspronkelijke raampartij 'Het Oude en het Nieuwe Jeruzalem' (1965) van Marius de Leeuw uit de voormalige Carolus kapel in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. 

Dit paneel heeft in 1989 een tweede bestemming gekregen in de Maria Reginakerk in Boxtel. Hier was het onderdeel van het raam aan de Oostzijde van deze kerk. 

Dit paneel heeft in 2011 als derde en laatste bestemming de Maria kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch.

Afbeelding invoegen
 

De nieuwe bestemming

Het glas in lood is in 2011 herbestemd in de nieuwe kapel van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

 

 

 
de inventarisatie

de fotografie
de reconstructie
de nieuwe bestemming

Lees hier meer info over de nieuwe bestemming.

naar boven